Obecní knihovna Zděchov

Historie

    Knihovna ve Zděchově má mnoholetou tradici. Byla založena v roce 1950. Obsahovala cca 480 titulů. Byla umístěna v místní základní škole. Později se přestěhovala do prostor sídla nynější pošty v Obecním domě a posléze do současných prostor v podkroví Obecního domu. V roce 2002 došlo k rozšíření prostor knihovny o místnost zrušení skladu civilní obrany. V témže roce je schválena pro naši knihovnu Zřizovací listina evidovaná na ministerstvu kultury.

    Za dobu existence knihovny se vystřídalo mnoho knihovníků. Především tyto posty zastávaly především knihovnice důchodového věku. Od roku 1992 vede knihovnu současný knihovník pan Miroslav Hajdík.

                                                  .Kontakt: 737 516 911  E-mail: knihovna@zdechov.cz