Obecní knihovna Zděchov

Ceník

    Smluvní ceny a náhrady za poskytované knihovnické služby

Roční registrace čtenářů
dospělí
20 Kč
studenti, učni, důchodci, děti do 15 let
10 Kč
Další možnosti výpůjček
meziknihovní výpůjční služba za 1 knihu (náklady na poštovné a balné)
30 Kč
za každou další knihu v téže zásilce
5 Kč
Vyhledávání v internetu 
Registrování čtenáři:
 
60 min.
zdarma
Dalších 1 hod – 3 hod
20 Kč/ hod
Ostatní občané:
0 – 3 hod
20 Kč/ hod
Tisk dokumentů
na formát A4 za 1 stránku černobíle
1 Kč
barevně
2 Kč 
Smluvní pokuty za pozdní vrácení – zpozdné
překročení základní výpůjční lhůty (upomínka se neposílá) - do půl roku
5 Kč
překročení dvojnásobku základní výpůjční lhůty (2. upomínka) – po roce
15 Kč
překročení trojnásobku základní výpůjční lhůty (3. upomínka) – po roku a půl
30 Kč
překročení čtyřnásobku základní výpůjční lhůty (upomínací dopis) – po dvou letech
50 Kč
překročení pětinásobku základní výpůjční lhůty (pokus o smír) – po třech letech
80 Kč
Náhrada škod
Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu je čtenář povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním
povinností ve smyslu ustanovení občanského zákoníku. O způsobu náhrady škody rozhoduje knihovník.
a)     Při menším poškození knihy je požadována cena opravy poškozené části, příp. převazby.
b)     Při větším poškození, zničení nebo ztrátě knihy:
        - dodání téhož titulu, stejného vydání a vazby.
        Není-li to možné:
        - dodání kopie ve stejné vazbě,
        - dodání jiné knihy nejméně stejné ceny,
        - finanční náhrada ve výši -                                                                                                                                                          100 Kč
        Při zničení nebo ztrátě vícesvazkového díla je knihovna oprávněna žádat náhradu celého díla.
c)     Při zničení nebo ztrátě časopisu:
        - dodání stejného čísla časopisu,
        - finanční náhrada ve výši -                                                                                                                                                            30 Kč
Dále se vybírá:
        - náhrada za úkony spojené s likvidací škody a zpracováním dokumentu                                                                                   10 Kč
        - cena vazby dokumentu                                                                                                                                                                40 Kč
        - zhotovení nového čárového kódu                                                                                                                                                20 Kč
Další náhrady
vystavení čtenářského průkazu při ztrátě
 5 Kč
poškození, zničení čárového kódu
10 Kč
Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá čtenář podle obecně platných předpisů.
(tento ceník je Přílohou Knihovního řádu)

 


Kontakt: 737 516 911  E-mail: knihovna@zdechov.cz